Search

The Online Encyclopedia and Dictionary

 
     
 

Encyclopedia

Dictionary

Quotes

 

Persian proverbs


آ،ا - ب - پ - ت - ج - چ - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی


آ،ا

 • "آب از دستش نمیچکه."
  • Literal Translation: Water does not trickle out of his hand.
  • Connotation: He is a skinflint. She is tight-fisted.
  • English Equivalent: ?
 • "آب از سر چشمه گل آلوده."
  • Literal Translation: Water is muddy at the fountainhead.
  • Connotation: The issue is muddled at the core.
  • English Equivalent: ?
 • "آب از آب تکان نمیخوره."
 • "آب از سرش گذشته."
 • "آب پاکی روی دستش ریخت."
 • "آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم."
 • "آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره."
 • "آب زیر پوستش افتاده."
 • "آب که یه جا بمونه، میگنده."
 • "آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری."
  • In French: C'est la paille et la poutre.
 • "آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی."
 • "آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه."
 • "آب نمی‌بینه و گرنه شناگر قابلیه."
 • "آبی از او گرم نمیشه."
 • "آتش که گرفت، خشک و تر میسوزد."
 • "آخر شاه منشی، کاه کشی است."
 • "آدم با کسی که علی گفت، عمر نمیگه."
 • "آدم بد حساب، دوبار میده."
 • "آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره."
 • "آدم خوش معامله، شریک مال مردمه."
 • "آدم دست پاچه، کار را دوبار می‌کنه."
 • "آدم دست پاچه دوبار می‌شاشه."
 • "آدم زنده، زندگی می‌خواد."
 • "آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواد."
 • "آدم گدا، اینهمه ادا؟"
 • "آدم گرسنه، خواب نان سنگک می‌بینه."
 • "آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه."
 • "آرد خودمونو ریختیم، الک مونو آویختیم."
 • "آرزو بر جوانان عیب نیست."
 • "آستین نو پلو بخور."
 • "آسوده کسی که خر نداره --- از کاه و جوش خبر نداره."
 • "آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه."
 • "آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی‌نمک."
 • "آش نخورده و دهن سوخته."
 • "آفتابه خرج لحیمه."
 • "آفتابه لگن هفت دست،اما شام و ناهار هیچی."
 • "آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار می‌کنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم می‌شه."
 • "آمدم ثواب کنم، کباب شدم."
 • "آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد."
 • "آنانکه غنی‌ترند، محتاج‌ترند."
 • "آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد."
 • "آنرا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه؟"
 • "آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه."
 • "آنقدر سمن هست، که یاسمن توش گمه."
 • "آنقدر مار خورده که افعی شده."
 • "آن ممه را لولو برد."
 • "آنوقت که جیک‌جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود؟"
 • "آواز دهل شنیدن از دور خوشه."
 • "اجاره نشین خوش نشینه."
 • "ارزان خری، انبان خری."
 • "از اسب افتاده‌ایم، اما از اصل نیفتاده‌ایم."
 • "از اونجا مونده، از اینجا رونده."
 • "از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به زیر داره."
 • "از این امامزاده کسی معجزه نمی‌بینه."
 • "از این دم بریده هر چی بگی بر‌میاد."
 • "از این ستون به آن ستون فرجه."
 • "از بی‌کفنی زنده‌ایم."
 • "از دست پس میزنه، با پا پیش می‌کشه."
 • "از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی‌ترند محتاج‌ترند."
 • "از تو حرکت، از خدا برکت."
 • "از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است."
 • "از خر افتاده، خرما پیدا کرده."
 • "از خرس موئی، غنیمته."
 • "از خر میپرسی چهارشنبه کیه؟"
 • "از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه‌هات بده."
 • "از درد لا‌علاجی به خر میگه خانمباجی."
 • "از دور دل و میبره، از جلو زهره رو."
 • "از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه."
 • "از شما عباسی، از ما رقاصی."
 • "از کوزه همان برون تراود که در اوست." (( گر دایره کوزه ز گوهر سازند ))
 • "از کیسه خلیفه می‌بخشه."
 • "از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند."
 • "از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد."
  • In French: Tomber de Charybde en Scylla!
 • "از ماست که بر ماست."
 • "از مال پس است و از جان عاصی."
 • "از مردی تا نامردی یک قدم است."
 • "از من بدر، به جوال کاه."
 • "از نخورده بگیر، بده به خورده."
 • "از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن."
 • "از هر چه بدم اومد، سرم اومد."
 • "از هول هلیم افتاد توی دیگ."
 • "از یک گل بهار نمیشه."
 • "از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه."
 • "اسباب خونه به صاحبخونه میره."
 • "اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمی‌شمرند."
 • "اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور."
 • "اسب دونده جو خود را زیاد میکنه."
 • "اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده."
 • "اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند."
 • "استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار؟"
 • "اصل کار برو روست، کچلی زیر موست."
 • "اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد."
 • "اگر بیل‌زنی، باغچه خودت را بیل بزن."
 • "اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره."
 • "اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می‌بینمت بچشم آن وختی."
 • "اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد."
 • "اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید."
 • "اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم."
 • "اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز."
 • "اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد."
 • "اگه خاله‌ام ریش داشت، آقا دائیم بود."
 • "اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله."
 • "اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست."
 • "اگه دعای بچه‌ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی‌موند."
 • "اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت."
 • "اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی."
 • "اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه."
 • "اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد."
 • "اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره."
 • "اگه لر ببازار نره بازار میگنده."
 • "اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن."
 • "اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه."
 • "اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می‌کشه."
 • "اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم."
 • "اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد."
 • "اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یک‌ساعته شوهر میده."
 • "اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر."
 • "امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری."
 • "امان ازدوغ لیلی، ماستش کم بود آبش خیلی."
 • "انگور خوب، نصیب شغال میشه."
 • "اوسا علم." این یکی رو بکش قلم."
 • "اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام."
 • "اول بچش، بعد بگو بی‌نمکه."
 • "اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن."
 • "اول بقالی و ماست ترش فروشی."
 • "اول پیاله و بد مستی."
 • "اول، چاه را بکن، بعد منار را بدزد."
 • "ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک."
 • "این تو بمیری، از آن تو بمیری‌ها نیست."
 • "اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه."
 • "این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه."
 • "این قافله تا به حشر لنگه."
 • "اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله‌ات."
 • "اینو که زائیدی بزرگ کن."
 • "این هفت صنار غیر از اون چارده شی است."
 • "اینهمه چریدی دنبه‌ات کو؟"
 • "اینهمه خر هست و ما پیاده میریم."


ب

 • "با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد."
 • "با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت."
 • "با این ریش میخواهی بری تجریش؟"
 • "با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه."
 • "با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی."
 • "باد آورده را باد میبرد."
  • Easy come, easy go.
 • "با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه."
 • "بادنجان بم آفت ندارد."
 • "بارون آمد، ترکها بهم رفت."
 • "بار کج به منزل نمیرسد."
 • "با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو."
 • "بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره."
 • "بازی بازی، با ریش بابا هم بازی."
 • "با سیلی صورت خودشو سرخ نگه‌میداره."
 • "با کدخدا بساز، ده را بچاپ."
 • "با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه."
 • "بالابالا‌ها جاش نیست، پائین پائین‌ها راش نیست."
 • "بالاتو دیدیم، پائینتم دیدیم."
 • "با مردم زمانه سلامی و والسلام."
 • "تا گفته‌ای غلام توام، میفروشنت."
 • "با نردبان به آسمون نمیشه رفت."
 • "با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین؟"
 • "باید گذاشت در کوزه آبش را خورد."
 • "با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت."
 • "با یک گل بهار نمیشه."
 • "به اشتهای مردم نمیشود نان خورد."
 • "به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ؟" گفت اگر از پل جستم ریش من و گرنه دم سگ."
 • "بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد."
 • "بچه سر پیری زنگوله پای تابوته."
 • "بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد."
 • "بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه."
 • "بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید."
 • "به درویشه گفتند بساطتو جمع کن، دستشو گذاشت در دهنش."
 • "بدعای گربه کوره بارون نمیاد."
 • "بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه."
 • "برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند."
 • "برادر پشت، برادر زاده هم پشت."
 • "خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش."
 • "برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار."
 • "برای کسی بمیر که برات تب کنه."
 • "برای همه مادره، برای ما زن بابا."
 • "برای یک بی‌نماز، در مسجد‌و نمی‌بندند."
 • "برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه."
 • "بر عکس نهند نام زنگی کافور."
 • "به روباهه گفتند: شاهدت کیه؟ گفت: دمبم."
 • "بزبون خوش مار از سوراخ در میاد."
 • "بزک نمیر بهار میاد --- کنبزه با خیار میاد."
 • "بز گر از سر چشمه آب میخوره."
 • "به شتره گفتند: شاشت از پسه، گفت : چه چیزم مثل همه کسه؟"
 • "به شتر مرغ گفتند: بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت: شترم."
 • "بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده."
 • "بعد از هفت کره، ادعای بکارت."
 • "بقاطر گفتند: بابات کیه؟ گفت: آقادائیم اسبه."
 • "به کیشی آمدند به فیشی رفتند."
 • "به گربه گفتند: گهت درمونه، خاک پاشید روش."
 • "به کچله گفتند: چرا زلف نمیزاری؟ گفت: من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد."
 • "به کک بنده که رقاص خداست."
 • "بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم،

نمیتونم."

 • "بگیر و ببند بده دست پهلوون."
 • "بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسکه، یکیش بلبل."
 • "بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده."
 • "بماه میگه تو در نیا من در میام."
 • "بمرغشان کیش نمیشه گفت."
 • "بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه."
 • "بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده."
 • "بهر کجا که روی آسمان همین رنگه."
 • "به یکی گفتند: سرکه هفت ساله داری؟ گفت: دارم و نمیدم، گفتند: چرا؟ گفت: اگر

میدادم هفت ساله نمیشد."

 • "به یکی گفتند: بابات از گرسنگی مُرد. گفت: داشت و نخورد؟"
 • "بمیر و بدم."
 • "به گاو و گوسفند کسی کاری نداره."
 • "بیله دیگ، بیله چغندر."


پ

 • "پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد."
 • "پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو."
 • "پایین‌پایین‌ها جاش نیست، بالابالا‌ها راش نیست."
 • "پز عالی، جیب خالی."
 • "پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه."
 • "پس از قرنی شنبه به نوروز میافته."
 • "پستان مادرش را گاز گرفته."
 • "پسر خاله دسته دیزی."
 • "پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان."
 • "پدر کو ندارد نشان از پدر --- تو بیگانه خوانش نخوانش پسر."
 • "پشت تاپو بزرگ شده."
 • "پنج انگشت برادرند، برابر نیستند."
 • "پوست خرس نزده میفروشه."
 • "پول است نه جان است که آسان بتوان داد."
 • "پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله."
 • "پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور."
 • "پولدارها به کباب، بی‌پولها به بوی کباب."
 • "پول ما سکه عُمَر داره."
 • "پیاده شو با هم راه بریم."
 • "پیاز هم خودشو داخل میوه‌ها کرده."
 • "پی خر مرده میگرده که نعلش را بکنه."
 • "پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه."
 • "پیرزنه دستش به درخت گوجه نمیرسید، می‌گفت: ترشی بمن نمیسازه."
 • "پیش از آخوند منبر نرو."
 • "پیش رو خاله، پشت سر چاله."
 • "پیش قاضی و معلق بازی."


ت

 • "تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه."
 • "تابستون پدر یتیمونه."
 • "تا پریشان نشود کار بسامان نرسد."
 • "تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد."
 • "تا تنور گرمه نون‌و بچسبون."
  • Literal Translation: Bake the bread while the oven is hot.
  • Connotations: Take advantage of the opportunity while you still have a chance.
  • English Equivalent: Make hay while the Sun shines. Strike while the iron is hot.
 • "تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون."
 • "تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود."
 • "تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد."
 • "تا گوساله گاو بشه، دل مادرش آب میشه."
 • "تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره."
 • "تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن."
 • "تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها."
 • "تا هستم بریش تو بستم."
 • "تب تند عرقش زود در میاد."
 • "تخم دزد، شتر دزد میشه."
 • "تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توی کاهدون کرد."
 • "تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر میکنی ننه."
 • "ترب هم جزء مرکبات شده."
 • "ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد."
 • "تره به تخمش میره، حسنی به باباش."
 • "تعارف کم کن‌و بر مبلغ افزا."
 • "تغاری بشکنه ماستی بریزد --- جهان گردد به کام کاسه لیسان."
 • "تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش."
 • "تلافی غوره رو سر کوره در میاره."
 • "تنبان مرد که دو تا شد بفکر زن دوم میافته."
 • "تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه."
 • "تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده."
 • "تو از تو، من ازبیرون."
 • "تو بگو (( ف )) من میگم فرحزاد."
 • "توبه گرگ مرگه."
 • "تو که نی‌زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد."
 • "تومون خودمونو میکشه، بیرونمون مردم را."
 • "توی دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند."


ج

 • "جا تره و بچه نیست."
 • "جاده دزد زده تا چهل روز امنه."
 • "جایی نمیخوابه که آب زیرش بره."
 • "جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته."
 • "جواب ابلهان خاموشیست."
 • "جواب‌های، هویه."
 • "جوانی کجائی که یادت بخیر."
 • "جوجه را آخر پائیز میشمرند."
 • "جوجه همیشه زیر سبد نمیمونه."
 • "جون بعزرائیل نمیده."
 • "جهود، خون دیده."
 • "جهود، دعاش را آورده."
 • "جیبش تار عنکبوت بسته."
 • "جیگر جیگره، دیگر دیگره."


چ

 • "چار دیواری اختیاری."
 • "چاقو دسته خودشو نمیبره."
 • "چاه کن همیشه ته چاهه."
 • "چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی."
 • "چاه نکنده منار دزدیده."
 • "چرا توپچی نشدی."
 • "چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام است."
 • "چشته خور بدتر از میراث خوره."
 • "چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی."
 • "چشمش آلبالو گیلاس می‌چینه."
 • "چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه."
 • "چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه."
 • "چنار در خونه‌شونو نمی‌بینه."
 • "چوب خدا صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره."
 • "چوب دو سر طلا‌ست."
 • "چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه."
 • "چوب معلم گله، هر کی نخوره خله."
 • "چو به گشتی، طبیب از خود میازار --- چراغ از بهر تاریکی نگه دار."
 • "چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن --- که گوهر فرو شست یا پیله‌ور."
 • "چه خوشست میوه‌فروشی --- گر کس نخرد خودت بنوشی."
 • "چه عزائیست که مرده‌شور هم گریه میکنه."
 • "چه علی خواجه، چه خواجه علی."
 • "چه مردی بود کز زنی کم بود."
 • "چیزی که شده پاره، وصله ور نمی‌داره."
 • "چیزی که عوض داره گله نداره."


خ

 • "خار را در چشم دیگران می‌بینه و تیر را در چشم خودش نمی‌بینه."
 • "خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود."
 • "خاک خور و نان بخیلان مخور." (( خار نه ای زخم ذلیلان مخور... ))
 • "خاک کوچه برای باد سودا خوبه."
 • "خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا؟"
 • "خاله‌ام زائیده، خاله زام هو کشیده."
 • "خاله را می‌خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه یوز."
 • "خاله سوسکه به بچه‌اش میگه: قربون دست و پای بلوریت."
 • "خانه‌ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست."
 • "خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه."
 • "خانه خرس و بادیه مس؟"
 • "خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست."
 • "خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب."
 • "خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره."
 • "خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم."
 • "خانه نشینی بی‌بی از بی‌چادریست."
 • "خانه همسایه آش می‌پزند بمن چه؟"
 • "خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی."
 • "خدا برف را به اندازه بام میده."
 • "خدا جامه می‌دهد کو اندام؟" نان می‌دهد کو دندان؟"
 • "خدا خر را شناخت، شاخش نداد."
 • "خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی."
 • "خدا دیر‌گیره، اما سخت‌گیره."
 • "خدا را بنده نیست."
 • "خدا روزی‌رسان است، امااِهنی هم می‌خواد."
 • "خدا سرما را بقدر بالا‌پوش میده."
 • "خدا شاه دیواری خراب کنه که این چاله‌ها پر بشه."
 • "خدا گر ببندد ز‌حکمت دری --- ز‌رحمت گشاید در دیگری."
 • "خدا میان دانه گندم خط گذاشته."
 • "خدا می‌خواهد بار را بمنزل برساند من نه، یک خر دیگه."
 • "خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه."
 • "خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی؟"
 • "خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم، ها میده."
 • "خدا همه چیز را به یک بنده نمی‌ده."
 • "خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره."
 • "خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی؟" ((خواجه عبدالله انصاری ))
 • "خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن."
 • "خر، آخور خود را گم نمیکنه."
 • "خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه."
 • "خر، ار جل ز‌اطلس بپوشد خر است."
 • "خر است و یک کیله جو."
 • "خر از لگد خر ناراحت نمیشه."
 • "خر باربر، به که شیر مردم در."
 • "خر به بوسه و پیغام آب نمی‌خوره."
 • "خربزه شیرین مال شغاله."
 • "خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی."
 • "خربزه میخواهی یا هندوانه: هر دو دانه."
 • "خربیارو باقلا بار کن."
 • "خر، پایش یک بار به چاله میره."
 • "خرج که از کیسه مهمان بود --- حاتم طایی شدن آسان بود."
 • "خر چه داند قیمت نقل و نبات؟"
 • "خر خالی یرقه میره."
 • "خر، خسته - صاحب خر، ناراضی."
 • "خر خفته جو نمی‌خوره."
 • "خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه."
 • "خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور."
 • "خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی باشه."
 • "خر را که به عروسی می‌برند، برای خوشی نیست برای آبکشی است."
 • "خر را گم کرده پی نعلش میگرده."
 • "خر، رو به طویله تند میره."
 • "خرس، تخم میکنه یا بچه؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد."
 • "خرس در کوه، بو علی سیناست."
 • "خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش."
 • "خر سواری را حساب نمیکنه."
 • "خر، سی شاهی، پالون دو زار."
 • "خر کریم را نعل کردن."
 • "خر که جو دید، کاه نمیخوره."
 • "خر، که علف دید گردن دراز میکنه."
 • "خر گچ‌کش روز جمعه از کوه سنگ میاره."
 • "خر لخت راپالانشو بر نمیدارند."
 • "خر ما از کرگی دم نداشت."
 • "خر ناخنکی صاحب سلیقه می‌شود."
 • "خروار نمکه، مثقال هم نمکه."
 • "خر وامانده معطل چشه."
 • "خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره."
 • "خر، همان خره پالانش عوض شده."
 • "خریت ارث نیست بهره خداداده‌س."
 • "خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید."
 • "خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت."
 • "خواب پاسبان، چراغ دزده."
 • "خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم."
 • "خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه."
 • "خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد."
 • "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو."
 • "خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روزنه انست."
 • "خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده."
 • "خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره؟"
 • "خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنر‌مندی."
 • "خودم کردم که لعنت بر خودم باد."
 • "خوردن خوبی داره، پس دادن بدی."
 • "خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند."
 • "خوشا چاهی که آب از خود بر آرد."
 • "خوش بود گر محک تجربه آید بمیان --- تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد."
 • "خوش زبان باش در امان باش."
 • "خولی بکفم به که کلنگی بهوا."
 • "یک ده آباد به از صد شهر خراب."
 • "خونسار است و یک خرس."
 • "خیر در خانه صاحبش را میشناسد."
 • "خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه."


د

 • "دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی."
 • "دارندگیست و برازندگی."
 • "داری طرب کن، نداری طلب کن."
 • "داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه."
 • "دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد."
 • "دانا گوشت میخورد نادان چغندر."
 • "دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا."
 • "دایه از مادر مهربانتر را باید پستن برید."
 • "دختر، تخم تر تیزک است."
 • "دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره."
 • "دخترمیخواهی ماماش را بین --- کرباس میخواهی پهناش را ببین."
 • "دختر همسایه هر چه چل‌تر برای ما بهتر."
 • "دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقا دائیش خوبه."
 • "درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم در."
 • "در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام."
 • "در بیابان لنگه کفش، نعمت خداست."
 • "در پس هر گریه آخر خنده‌ایست."
 • "در جنگ، حلوا تقسیم نمی‌کنند."
 • "در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟"."
 • "در جهان هر کس که داره نان مفت، میتواند حرفهای خوب گفت."
 • "در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند."
 • "در جیبش را تار عنکبوت گرفته است."
 • "در چهل سالگی طنبور میآموزد در گور استاد خواهد شد."
 • "در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالاره."
 • "در خانه‌ات را ببند همسایه تو دزد نکن."
 • "در خانه اگر کس است یک‌حرف بس است."
 • "در خانه بیعاره‌ها نقاره می‌زنند."
 • "در خانه مور، شبنمی طوفانست."
 • "در خانه هر چه، مهمان هر که."
 • "درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای --- نه جور اره کشیدی نه جفای تبر."
 • "درخت پر‌بار، سنگ می‌خوره."
 • "درخت کاهلی بارش گرسنگی است."
 • "درخت کج جز بآتش راست نمی‌شه."
 • "درخت گردکان باین بلندی --- درخت خربزه الله اکبر."
 • "درخت هر چه بارش بیش‌تر بشه، سرش پائین‌تر میاد."
 • "درد دل خودم کم بود، اینهم غرغر همسایه."
 • "درد، کوه کوه میاد، مومو میره."
 • "در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردم و نمیشه بست."
 • "در دنیا همیشه بیک پاشنه نمی‌چرخه."
 • "در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی."
 • "در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته."
 • "در زمستان، الو، به از پلوه."
 • "در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله."
 • "درزی در کوزه افتاد."
 • "در زیر این گنبد آبنوسی، یکجا عزاست یک‌جا عروسی."
 • "درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی --- جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را." ((‌ نظیری نیشابوری ))
 • "در شهر کورها یه چشمی پادشاست."
 • "در شهر نی‌سواران باید سوار نی شد."
 • "در عفو لذتیست که در انتقام نیست."
 • "در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست." ((‌ حافظ شیرازی ))
 • "در کف شیر نر خونخواره‌ای --- غیر از تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟"
 • "در مجلس خود راه مده همچو منی را --- کافسرده دل افسرده کند انجمنی را."
 • "درم داران عالم را کرم نیست --- کریمان را بدست اندر درم نیست."
 • "در مسجده، نه کند نیست نه سوزوندنی."
 • "در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد."
 • "درویش از ده رانده، ادعای کدخدائی کند."
 • "درویش مومیائی، هی میگی و نمیائی."
 • "درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت."
 • "در، همیشه بیک پاشنه نمی‌گرده."
 • "درهفت آسمان یک ستاره نداره."
 • "دزد،آب گرون می‌خوره."
 • "دزد بازار آشفته می‌خواهد."
 • "دزد باش و مرد باش."
 • "دزد به یک راه می‌رود، صاحب مال به هزار راه."
 • "دزد حاضر و بز حاضر."
 • "دزد ناشی به کاهدون میزنه."
 • "دزدی آنهم شلغم؟"."
 • "دزدی که نسیم را بدزدد دزد است."
 • "دست بالای دست بسیار است." (( در جهان پیل مست بسیار است."."." ))
 • "دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده."
 • "دست بریده قدر دست بریده را میدونه."
 • "دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه."
 • "دست بیچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پیرهن دریدن نیست."
 • "دست بی‌هنر کفچه گدائیست."
 • "دست پشت سر نداره."
 • "دست پیش را گرفته که پس نیفته."
 • "دستت چربه، بمال سرت."
 • "دستت چو نمی‌رسد به خانم --- دریاب کنیز مطبخی را."
 • "دستت چو نمی‌رسد به کوکو، خشکه پلو را فرو کو."
 • "دست‌تنگی بدتر از دلتنگی است."
 • "دست خالی برای تو سر زدن خوبه."
 • "دست در کاسه و مشت در پیشانی."
 • "دست، دست را میشناسه."
 • "دست دکاندار تلخ است."
 • "دست راست را از چپ نمیشناسه."
 • "دستش به خر نمیرسه پالان خر را بر میدارد."
 • "دستش به دم گاو بند شده."
 • "دستش به عرب و عجم بند شده است."
 • "دستش بدهنش میرسه."
 • "دستش در کیسه خلیفه است."
 • "دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته."
 • "دستش شیره ایست یا دستش چسبناک است."
 • "دستش را توی حنا گذاشت."
 • "دست شکسته بکار میره، دل شکسته بکار نمیره."
 • "دست شکسته وبال گردنه."
 • "دستش نمک نداره."
 • "دست کار دل و نمیکنه و دل کار دست و نمیکنه."
 • "دستش کجه."
 • "دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار خودشو میکنه."
 • "دست که بسیار شد برکت کم می‌شود."
 • "دست ما کوتاه و خرما بر نخیل." (( پای ما لنگ است و منزل بس دراز )) ((‌ حافظ شیرازی ))
 • "دست ننت درد نکنه."
 • "دست و روت را بشور منم بخور."
 • "دست و رویش را با آب مرده شور خانه شسته است."
 • "دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره."
 • "دستی را که نمیتوان برید باید بوسید."
 • "دستی را که از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه."
 • "دشمنان در زندان با هم دوست شوند."
 • "دشمن دانا بلندت میکند --- بر زمینت میزند نادان دوست."
 • "دشمن دانا که غم جان بود --- بهتر از دوست که نادان بود." ((‌ نظامی ))
 • "دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد." (( دانی که چه گفت زال با رستم گرد )) ((‌ سعدی ))
 • "دعا خانه صاحبش را میشناسد."
 • "دعا کن (( الف )) بمیره یا دعا کن بابات بمیره."
 • "دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود."
 • "دلاکها که بیکار میشوند سر هم را میتراشند."
 • "دل بی‌غم دراین عالم نباشد --- اگر باشد بنی آدم نباشد."
 • "دل سفره نیست که آدم پیش هر کس باز کنه."
 • "دلش درو طاقچه نداره."
 • "دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم."
 • "دلو همیشه از چاه درست در نمیاد."
 • "دماغش را بگیری جانش در میاد."
 • "دم خروس از جیبش پیداست."
 • "دمش را توی خمره زده است."
 • "دندن اسب پیشکشی را نمی‌شمارند."
 • "دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد."
 • "دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب."
 • "دنیا دمش درازه."
 • "دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش."
 • "دنیا، دار مکافاته."
 • "دنیا را آب ببره او راخواب میبره."
 • "دنیا را هر طور بگیری میگذره."
 • "دنیایش مثل آخرت یزیده."
 • "دنیا محل گذره."
 • "دو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست که به درد هم برسند."
 • "دو خروس بچه از یک مرغ پیدا میشوند، یکی ترکی میخونه یکی فارسی."
 • "دود از کنده بلند میشه."
 • "دود، روزنه خودشو پیدا میکنه."
 • "دو دستماله میرقصه."
 • "دور اول و بد مستی؟"
 • "دور دور میرزا جلاله، یک زن به دو شوهر حلاله."
 • "دوری و دوستی."
 • "دوست آنست که بگریاند." دشمن آنست که بخنداند."
 • "دوست همه کس، دوست هیچکس نیست."
 • "دوستی بدوستی در، جو بیار زرد آلو ببر."
 • "دوستی دوستی از سرت میکنند پوستی؟"."
 • "دوصد گفته چو نیم کردار نیست."
 • "دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد."
 • "دوغ در خانه ترش است."
 • "دوغ و دوشاب در نظرش یکیست."
 • "دو قرت و نیمش باقیه."
 • "دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتای جامه اگر کهنه است و گر از نو."
 • "هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین --- زفرمملکت کیقباد و کیخسرو."
 • "ده انگشت را خدا برابر نیافریده."
 • "ده، برای کدخدا خوبه و برادرش."
 • "ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند."
 • "دهنش آستر داره."
 • "دهنش چاک و بست نداره."
 • "دهن مردم را نمیشود بست."
 • "دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته."
 • "دیده می‌بینه، دل میخواد."
 • "دیر آمده زود میخواد بره."
 • "دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه."
 • "دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟"."
 • "دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه صل علی."
 • "دیگران کاشتند ما خوردیم، ما میکاریم دیگران بخورند."
 • "دیگ ملا نصرالدین است."
 • "دیوار حاشا بلنده."
 • "دیوار موش داره، موش هم گوش داره."
 • "دیوانه چو دیوانه به بیند خوشش آید."

ذ

 • "ذات نایافته از هستی بخش --- کی تواند که شود هستی بخش؟"." (( جامی ))
 • "ذره ذره کاندرین ارض و سماست --- جنس خود را همچو کاه و کهرباست." ((مولوی ))
 • "ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود."

ر

 • "راستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی؟"."
 • "راه دزد زده تا چهل روز امنه."
 • "راه دویده، کفش دریده."
 • "رحمت بکفن دزد اولی."
 • "رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست."
 • "رستم است و یکدست اسلحه."
 • "رستم در حمام است."
 • "رستم صولت و افندی پیزی."
 • "رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت." (( نریخت درد می و محتسبز دیر گذشت."."." )) (( آصفی هروی ))
 • "رطب خورده کی منع رطب چون کند."
 • "رفت زیر ابروش را برداره چشمش را هم کور کرد."
 • "رفت به نان برسه بجان رسید."
 • "رفتم ثواب کنم کباب شدم."
 • "رفتم خونه خاله دلم واشه، خاله خسبید دلم پوسید."
 • "رفتم شهر کورها، دیدم همه کور، من‌هم کور."
 • "رقاصه نمیتونست برقصه میگفت زمین کجه."
 • "رند را بند و قحبه را پند سود نکند."
 • "رنگم ببین و حالمو نپرس."
 • "روبرو خاله و پشت سر چاله."
 • "روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد."
 • "روز از نو، روزی از نو."
 • "روز گار آئینه را محتاج خاکستر کند."
 • "روزگار است اینکه گه عزت دهد و گه خوار دارد --- چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد."(( قائم مقام فراهانی ))
 • "روزه خوردنشو دیدم، ولی نماز کردنش را ندیده ام."
 • "روزی به قدمه."
 • "روزی گریه دست زن شلخته است."
 • "روضه خوان پشمه چال است."
 • "روغن چراغ ریخته وقف امامزاده."
 • "روغن روی روغن میره، بلغور، خشک میمونه."
 • "رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز --- تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی." (( عبید زاکانی ))
 • "روی گدا سیاهه ولی کیسه‌اش پره."
 • "ریسمان سوخت و کجیش بیرون نرفت."
 • "ریش و قیچی هر دو در دست شماست."

ز

 • "ز آب خرد، ماهی خرد خیزد --- نهنگ آن به که از دریا گریزد."
 • "زاغم زد و زو غم زد، پس مانده کلاغ کورم زد."
 • "زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم --- به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم." (( سعدی ))
 • "زبان خر را خلج میدونه."
 • "زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون میآورد."
 • "زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد --- بهوش باش که سر در سر زبان نکنی."
 • "زبان گوشت است بهر طرف که بچرخانی میچرخه."
 • "زخم زبان از زخم شمشیر بدتره."
 • "زدی ضربتی ضربتی نوش کن."
 • "زرد آلو را میخورند برای هسته‌اش."
 • "زرنگی زیاد فقر میآره."
 • "زرنگی زیاد مایه جوانمرگیست."
 • "ز عشق تا بصبوری هزار فرسنگ است." (( دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است؟" )) (( سعدی ))
 • "زعفران که زیاد شد بخورد خر میدهند."
 • "زکوه تخم مرغ یک دانه پنبه دونه است."
 • "زمانه ایست که هر کس بخود گرفتار است." (( تو هم در آینه حیران حسن خویشی."."." )) (( آصفی هروی ))
 • "زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز."
 • "زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند."
 • "زن آبستن گل میخوره اما گل داغستان."
 • "زن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غزا."
 • "زن بد را اگر در شیشه هم بکنند کار خودشو میکنه."
 • "زن بلاست، اما الهی هیچ خانه‌ای بی‌بلا نباشه."
 • "زن بیوه را میوه‌اش میخواهند."
 • "زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره."
 • "زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری."
 • "زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی."
 • "زن سلیطه سگ بی‌قلاده است."
 • "زن که رسید به بیست، باید بحالش گریست."
 • "زنگوله پای تابوت."
 • "زن نجیب گرفتن آسونه، ولی نگهداریش مشکله."
 • "زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند."
 • "زنی که جهاز نداره، اینهمه ناز نداره."
 • "زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره."
 • "زور داری، حرفت پیشه."
 • "زور دار پول نمیخواد، بی‌زور هم پول نمیخواد."
 • "زهر طرف که کشته شود اسلام است."
 • "زیر اندازش زمین است و رواندازش آسمون."
 • "زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن."
 • "زیر دمش سست است."
 • "زیر دیگ آتش است و زیر آدم آدم."
 • "زیر سرش بلنده."
 • "زیر شالش قرصه."
 • "زیر کاسه نیم کاسه ایست."
 • "زیره به کرمان میبره."

س

 • "سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین."
 • "سال به سال دریغ از پارسال."
 • "سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته."
 • "سالی که نکوست از بهارش پیداست."
 • "سبوی خالی را بسبوی پر مزن."
 • "سبوی نو آب خنک دارد."
 • "سبیلش آویزان شد."
 • "سبیلش را باید چرب کرد."
 • "سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد."
 • "سخن خود تو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی."
 • "سر بریده سخن نگوید."
 • "سر بزرگ بلای بزرگ داره."
 • "سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین."
 • "سر بی صاحب میتراشه."
 • "سر بیگناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره."
 • "سر پیری و معرکه گیری."
 • "سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره."
 • "سر حلیم روغن میرود."
 • "سر خر باش، صاحب زر باش."
 • "سر را با پنبه میبرد."
 • "سر را قمی می‌شکنه تاوانش را کاشی میده."
 • "سر زلف تو نباشد سر زلف دگری."
 • "سرش از خودش نیست."
 • "سرش به تنش زیادی میکنه."
 • "سرش به کلاش میارزه."
 • "سرش بوی قرمه سبزی میده."
 • "سرش توی حسابه."
 • "سرش توی لاک خودشه."
 • "سرش جنگه اما دلش تنگه."
 • "سرش را پیراهن هم نمیدونه."
 • "سر قبری گریه کن که مرده توش باشه."
 • "سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم."
 • "سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی."
 • "سر کچل و عرقچین."
 • "سرکه مفت از عسل شیرین‌تره."
 • "سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه است."
 • "سرکه نه در راه عزیزان بود --- بار گرانیست کشیدن بدوش." (( سعدی ))
 • "سر گاو توی خمره گیر کرده."
 • "سر گنجشکی خورده."
 • "سر گنده زیر لحافه."
 • "سرم را میشکنه نخودچی جیبم میکنه."
 • "سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی --- که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی."
 • "سرنا را از سر گشادش میزنه."
 • "سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد."
 • "سری را مه درد نیمکند دستمال مبند."
 • "سری که عشق ندارد کدوی بی‌بار است." (( لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است."."." ))
 • "سزای گرانفروش نخریدنه."
 • "سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله."
 • "سفره بی‌نان جله، کوزه بی‌آب گله."
 • "سفره نیفتاده ( نینداخته ) بوی مشک میده."
 • "سفره نیفتاده یک عیب داره." سفره افتاده هزار عیب."
 • "سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارزه."
 • "سقش سیاه است."
 • "سگ بادمش زیر پاشو جارو میکنه."
 • "سگ باش، کوچک خونه نباش."
 • "سگ پاچه صاحبش را نمیگیره."
 • "سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت."
 • "سگ چیه که پشمش باشه."
 • "سگ درحضور به از برادر دور."
 • "سگ در خانه صاحبش شیره."
 • "سگ داد و سگ توله گرفت."
 • "سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه."
 • "سگ را که چاق کنند هار میشه."
 • "سگ زرد برادر شغاله."
 • "سگست آنکه با سگ رود در جوال."
 • "سگ سفید ضرر پنبه فروشه."
 • "سگ سیر دنبال کسی نمیره."
 • "سگش بهتر از خودشه."
 • "سگ که چاق سد گوشتش خوراکی نمیشه."
 • "سگ گر و قلاده زر؟"."
 • "سگ ماده در لانه، شیر است."
 • "سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه."
 • "سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس."
 • "سگی به بامی جسته گردش به ما نشسه."
 • "سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد."
 • "سگی که پارس کنه، نمیگیره."
 • "سلام روستائی بی‌طمع نیست."
 • "سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد."
 • "سنگ به در بسته میخوره."
 • "سنگ بزرگ علامت نزدنه."
 • "سنگ بنداز بغلت واشه."
 • "سنگ خاله قورباغه را گرو میکشه."
 • "سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه."
 • "سنگ مفت، گنجشک مفت."
 • "سنگی را که نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت."
 • "سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه."
 • "سودا، به رضا، خویشی بخوشی."
 • "سودا چنان خوشست که یکجا کند کسی." (( دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم )) (( قصاب کاشانی ))
 • "سودا گر پنیر از شیشه میخوره."
 • "سودای نقد بوی مشک میده."
 • "سوراخ دعا را گم کرده."
 • "سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته."
 • "سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت: قربون دست و پای بلوریت."
 • "سهره ( سیره ) رنگ کرده را جای بلبل میفروشه."
 • "سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟"."
 • "سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده."
 • "سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره."
 • "سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد." (( تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد ))
 • "سیلی نقد به از حلوای نسیه."

ش

 • "شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه."
 • "شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه."
 • "شاه می‌بخشه شیخ علیخان نمی‌بخشه."
 • "شاهنامه آخرش خوشه."
 • "شب دراز است و قلندر بیکار."
 • "شب سمور گذشت و لب تنور گذشت."
 • "شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد --- گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم."
 • "شبهای چهارشنبه هم غش میکنه."
 • "شپش توی جیبش سه قاب بازی میکنه."
 • "شپش توی جیبش منیژه خانومه."
 • "شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره."
 • "شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه."
 • "شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت."
 • "شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است."
 • "شتر در خواب بیند پنبه دانه --- گهی لف لف خورد گه دانه دانه."
 • "شتر دیدی ندیدی؟"."
 • "شتر را چه به علاقه بندی؟"
 • "شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟" گفت: چه چیزم مثل همه کسه."
 • "شتر را گفتند: چرا گردنت کجه؟" گفت: کجام راسته."
 • "شتر را گفتند: چکاره‌ای؟" گفت: علاقه بندم." گفتند: از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست."
 • "آن یکی می‌گفت استر را که هی --- از کجا می‌آیی ای فرخنده پی گفت: از حمام گرم کوی تو --- گفت: خود پیداست از زانوی تو."
 • "شتر را گم کرده پی افسارش میگرده."
 • "شتر سواری دولا دولا نمیشه."
 • "شتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه."
 • "شتر کجاش خوبه که لبش بده؟"."
 • "شتر گاو پلنگ."
 • "شتر مرد و حاجی خلاص."
 • "شتر مرغ را گفتند: بار بردار." گفت: من مرغم." گفتند: پرواز کن." گفت: من شترم."
 • "شترها را نعل می‌کردند، کک هم پایش را بلند کرد."
 • "شراب مفت را قاضی هم میخوره."
 • "شریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت."
 • "شریک دزد و رفیق قافله."
 • "شست پات توی چشمت نره."
 • "شش ماهه به دنیا اومده."
 • "شعر چرا میگی که توی قافیه‌اش بمونی؟"."
 • "شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه."
 • "شغال ترسو انگور خوب نمیخوره."
 • "شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه."
 • "شغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده."
 • "شکمت گوشت نو بالا آورده."
 • "شکم گشنه، گوز فندقی."
 • "شلوار نداره، بند شلوارش را می‌بنده."
 • "شمر جلودارش نمیشه."
 • "شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره."
 • "شنونده باید عاقل باشه."
 • "شنیدی که زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی."
 • "شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم."
 • "شوهر برود کاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا."
 • "شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد."
 • "شیر بی یال و اشکم که دید --- اینچنین شیری خدا هم نافرید." (( مولوی ))

ص

 • "صابونش به جامه ما خورده."
 • "صبر کوتاه خدا سی ساله."
 • "صداش صبح در میاد."
 • "صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر."
 • "صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه."
 • "صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره."
 • "صد تومن میدم که بچه‌ام یکشب بیرون نخوابه وقتی خوابید، چه یک‌شب چه هزار شب."
 • "صد رحمت به کفن دزد اولی."
 • "صد سال گدائی میکنه هنوز شب جمعه را نمیدونه."
 • "صد سر را کلاه است و صد کور را عصا."
 • "صد من پرقو یکمشت نیست."
 • "صد من گوشت شکار به یک چس تازی نمیارزه."
 • "صد موش را یک گربه کافیه."
 • "صفراش به یک لیمو می‌شکنه."
 • "صنار جیگرک سفره قلمگار نمی خواد."
 • "صنار میگیرم سگ اخته میکنم، یه عباسی میدم غسل میکنم."

ض

 • "ضرب خورده جراحه."
 • "ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته."
 • "ضامن روزی بود روزی‌رسان."
 • "ضرر بموقع بهتر از منفعت بیموقعه."
 • "ضرر کار کن، کار نکردنه."

ط

 • "طاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است."
 • "طالع اگر اری برو دمر بخواب."
 • "طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق --- تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش."(( سعدی ))
 • "طبل تو خالیست."
 • "طبیب بیمروت، خلق را رنجور میخواهد."
 • "طشت طلا رو سرت بگیر و برو."
 • "طعمه هر مرغکی انجیر نیست."
 • "طمع آرد بمردان رنگ زردی."
 • "طمع پیشه را رنگ و رو زرده."
 • "طمع را نباید که چندان کنی --- که صاحب کرم را پشیمان کنی."
 • "طمع زیاد مایه جونم مرگی ( جوانمرگی ) است."
 • "طمعش از کرم مرتضی علی بیشتره."

ظ

 • "ظالم پای دیوار خودشو میکنه."
 • "ظالم دست کوتاه."
 • "ظالم همیشه خانه خرابه."
 • "ظاهرش چون گور کافر پر حلل --- باطنش قهر خدا عزوجل."

ع

 • "عاشقان را همه گر آب برد --- خوبرویان همه را خواب برد." (( ایرج میرزا ))
 • "عاشق بی‌پول باید شبدر بچینه."
 • "عاشقم پول ندارم کوزه بده آب بیارم."
 • "عاشقی پیداست از زاری دل --- نیست بیماری چو بیماری دل." (( مولوی ))
 • "عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد." (( حافظ ))
 • "عاشقی کار سری نیست که بر بالین است." (( سعدی ))
 • "عاقبت جوینده یابنده بود." (( مولوی))
 • "عاقبت گرگ زاده گرگ شود --- گر چه باآدمی بزرگ شود." (( سعدی ))
 • "عاقل بکنار آب تا پل میجست --- دیوانه پا برهنه از آب گذشت."
 • "عاقل گوشت میخوره، بی‌عقل بادمجان."
 • "عالم بی‌عمل، زنبور بی‌عسله."
 • "عالم شدن چه آسون آدم شدن چه مشکل."
 • "عالم ناپرهیزکار، کوریست مشعله‌دار."
 • "عبادت بجز خدمت خلق نیست --- به تسبیح و سجاده و دلق نیست." (( سعدی ))
 • "عجب کشگی سابیدیم که همش دوغ پتی بود."
 • "عجله، کار شیطونه."
 • "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد."
 • "عذر بدتر از گناه."
 • "عروس بی‌جهاز، روزه بی‌نماز، دعای بی‌نیاز، قرمه بی‌پیاز."
 • "عروس تعریفی عاقبت شلخته در‌آمد."
 • "عروس که بما رسید شب کوتاه شد."
 • "عروس مردنی را گردن مادر شوهر نگذارید."
 • "عروس میاد وسمه بکشه نه وصله بکنه."
 • "عروس نمیتونست برقصه میگفت: زمین کجه."
 • "عروس را که مادرش تعریف کنه برای آقا دائیش خوبه."
 • "عروس که مادر شوهر نداره اهل محل مادر شوهرشند."
 • "عزیز کرده خدا را نمیشه ذلیل کرد."
 • "عزیز پدر و مادر."
 • "عسس بیا منو بگیر."
 • "عسل در باغ هست و غوره هم هست."
 • "عسل نیستی که انگشتت بزنند."
 • "عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند."
 • "عقد پسر‌عمو و دختر‌عمو را در آسمان بسته‌اند."
 • "عقلش پاره سنگ بر‌میداره."
 • "عقل که نیست جون در عذابه."
 • "عقل مردم به چشمشونه."
 • "عقل و گهش قاطی شده."
 • "علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد." ((‌."."." دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست )) (( سعدی ))
 • "علاج بکن کز دلم خون نیاید." (( سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل."."." )) (( میر والهی))
 • "علف بدهان بزی باید شیرین بیاد."
 • "عیدت را اینجا کردی نوروزت را برو جای دیگه."

غ

 • "غاز میچرونه."
 • "غربال را جلوی کولی گرفت و گفت: منو چطور می‌بینی؟" گفت: هر طور که تو منو می‌بینی."
 • "غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو."
 • "غلیان بکشیم یا خجالت." (( مائیم میان این دو حالت."."." ))
 • "غم مرگ برادر را برادر مرده میداند."
 • "غوره نشده مویز شده است."

ف

 • "فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان --- آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست؟" (( ناصر خسرو))
 • "فرزند بی‌ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره، اگر هم نبری زشته."
 • "فرزند عزیز نور دیده --- از دبه کسی ضرر ندیده."
 • "فرزند کسی نمیکند فرزندی --- گر طوق طلا به گردنش بر‌بندی."
 • "فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیوونه."
 • "فرشش زمینه، لحافش آسمون."
 • "فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد."
 • "فضول را بجهنم بردند گفت: هیزمش تره."
 • "فقیر، در جهنم نشسته است."
 • "فکر نان کن که خربزه آبه."
 • "فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه."
 • "فلک فلک، بهمه دادی منقل، به ما ندادی یک کلک."
 • "فواره چون بلند شود سرنگون شود."
 • "فیل خوابی می‌بیند و فیلبان خوابی."
 • "فیلش یاد هندوستان کرده."
 • "فیل و فنجان."
 • "فیل زنده‌اش صد تومنه، مرده شم صد تومنه."

ق

 • "قاپ قمار خونه است."
 • "قاتل بپای خود پای دار میره."
 • "قاچ زین را بگیر اسب‌دوانی پیشکشت."
 • "قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه."
 • "قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن."
 • "قاطر را گفتند: پدرت کیست؟" گفت: اسب آقادائیمه."
 • "قاطر را گفتند: پدرت کیست؟" گفت: اسب آقادائیمه."
 • "قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه."
 • "قبا سفید قبا سفیده."
 • "قبای بعد از عید برای گل منار خوبه."
 • "قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری."
 • "قران کنند حرز و امام مبین کشند." (( یاسین کنند ورد وبه طاها کشند تیغ."."." ))
 • "قربون برم خدا‌رو، یک بام و دو هوا‌رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرما‌رو."
 • "قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم."
 • "قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی."
 • "قربون چشمهای بادومیت - ننه من بادوم."
 • "قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت."
 • "قرض که رسید به صد تومن، هر شب بخور قیمه‌پلو."
 • "قسمت را باور کنم یا دم خروس را؟"."
 • "قسم نخور که باور کردم."
 • "قلم، دست دشمنه."
 • "قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید."
 • "قوم و خویش، گوشت هم را میخورند استخوان هم را دور نمیندازند."

ک

 • "کاچی بهتر از هیچی است."
 • "کار از محکم‌کاری عیب نمیکنه."
 • "کار بوزینه نیست نجاری."
 • "کار خر و خوردن یابو."
 • "کارد، دسته خودشو نمی‌بره."
 • "کار نباشه زرنگه."
 • "کار، نشد نداره."
 • "کار هر بز نیست خرمن کوفتن --- گاو نر میخواهد و مرد کهن."
 • "کاری بکن بهر ثواب - نه سیخ بسوزه نه کباب."
 • "کاسه گرمتر از آش."
 • "کاسه جائی رود که شاه تغار باز آید."
 • "کاسه را کاشی میشکنه، تاوانش را قمی میده."
 • "کاشکی را کاشتند سبز نشد."
 • "کاشکی ننم زنده میشد - این دورانم دیده میشد."
 • "کافر همه را بکیش خود پندارد."
 • "کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته."
 • "کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده."
 • "کاه پیش سگ، استخوان پیش خر."
 • "کاه را در چشم مردم می‌بینه کوه را در چشم خودش نمی‌بینه."
 • "کاهل به آب نمیرفت، وقتی میرفت خمره میبرد."
 • "کباب پخته نگردد مگر به گردیدن."
 • "کبکش خروس میخونه."
 • "کپه هم با فعله است؟"."
 • "کجا خوشه؟" اونجا که دل خوشه."
 • "کج میگه اما رج میگه."
 • "کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاری؟" گفت: من از این قرتی‌گریها خوشم نمیاد."
 • "کچل نشو که همه کچلی بخت نداره."
 • "کچلیش، کم آوازش."
 • "کدخدا را ببین، ده را بچاپ."
 • "کرایه نشین، خوش نشینه."
 • "کرم‌داران عالم را درم نیست --- درم‌داران عالم را کرم نیست."
 • "کرم درخت از خود درخته."
 • "کژدم را گفتند: چرا بزمستان در نمیآئی؟" گفت: بتابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم؟"."
 • "کس را وقوف نیست که انجام کار چیست." (( هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار )) (( حافظ شیرازی ))
 • "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من."
 • "کسی دعا میکنه زنش نمیره که خواهر زن نداشته باشه."
 • "کسی را در قبر دیگری نمی‌گذارند."
 • "کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه."
 • "کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره."
 • "کسی که را مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه."
 • "کسی که منار میدزده، اول چاهش را میکنه."
 • "کسی که خربزه می‌خوره، پای لرزش هم میشینه."
 • "کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد."
 • "کفاف کی دهد این باده بمستی ما --- خم سپهر تهی شد ز می پرستی ما."
 • "کف دستی که مو نداره از کجاش میکنند؟"."
 • "کفتر صناری، یاکریم نمیخونه."
 • "کفتر چاهی جاش توی چاهه."
 • "کفشات جفت، حرفات مفت."
 • "کفشاش یکی نوحه میخونه، یکی سینه میزنه."
 • "کفگیرش به ته دیگ خورده."
 • "کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت."
 • "کلاغ از وقتی بچه‌دار شد، شکم سیر بخود ندید."
 • "کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما."
 • "کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت."
 • "کلاغ، روده خودش در‌آمده بود اونوقت میگفت: من جراحم."
 • "کلاغ سر لونه خودش قارقار نمیکنه."
 • "کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی."
 • "کلاه را که به هوا بیندازی تا پائین بیاید هزار تا چرخ میخوره."
 • "کلاه کچل را آب برد گفت: برای سرم گشاد بود."
 • "کلفتی نون را بگیر و نازکی کار را."
 • "کلوخ انداز را پاداش سنگ است --- جواب است ای برادر این نه جنگ است."
 • "کله‌اش بوی قرمه سبزی میده."
 • "کله پز برخاست سگ جایش نشست."
 • "کله گنجشکی خورده."
 • "کمال همنشین در من اثر کرد --- وگر نه من همان خاکم که هستم." (( سعدی))
 • "کم بخور همیشه بخور."
 • "کمم گیری کمت گیرم - نمرده ماتمت گیرم."
 • "کنار گود نشسته میگه لنگش کن."
 • "کند همجنس با همجنس پرواز." (( کبوتر با کبوتر باز با باز."."."))
 • "کنگر خورده لنگر انداخته."
 • "کور از خدا چی میخواهد؟" دو چشم بینا."
 • "کور خود و بینای مردم."
 • "کورشه اون دکانداری که مشتری خودشو نشناسه."
 • "کور را چه به شب‌نشینی."
 • "کور کور را میجوره آب گودال را."
 • "کور هر چی توی چنته خودشه خیال میکنه توی چنته رفیقش هم هست."
 • "کوری دخترش هیچ، داماد خوشگل هم میخواهد."
 • "کوزه خالی، زود از لب بام میافته."
 • "کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره."
 • "کوزه نو آب خنک داره."
 • "کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره."
 • "کوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد."
 • "کوسه و ریش پهن."
 • "کو فرصت؟"."
 • "کوه بکوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه."
 • "کوه، موش زائیده."

گ

 • "گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه."
 • "گاو پیشانی سفیده."
 • "گاوش زائیده."
 • "گاو نه من شیر."
 • "گاه باشد که کودک نادان --- بغلط بر هدف زند تیری."
 • "گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو نمیره."
 • "گدارو که رو بدی صاحبخونه میشه."
 • " نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت ---- هر طفل نی سوار کند تازیانه‌اش." ((صائب))
 • "گذر پوست به دباغخانه میافته."
 • "گر بدولت برسی مست نگردی مردی."
 • "گر بری گوش و گر زنی دمبم --- بنده از جای خود نمی‌جنبم."
 • "گربه برای رضای خدا موش نمیگیره."
 • "گربه تنبل را موش طبابت میکنه."
 • "گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه بو میده."
 • "گربه را دم حجله باید کشت."
 • "گربه را اگر در اطاق حبس کنی پنجه بروت میزنه."
 • "گربه را گفتند: گهت درمونه خاک پاشید روش."
 • "گربه روغن میخوره خانم دهنش بو میکنه."
 • "گربه شب سموره."
 • "گربه شیر است در گرفتن موش --- لیک موش است در مصاف پلنگ."
 • "گربه مسکین اگر پر داشتی --- تخم گنجشک از زمین بر داشتی."
 • "گر تو بهتر میزنی بستان بزن."
 • "گر تو قرآن بدین نمط خوانی --- ببری رونق مسلمانی را." ((سعدی))
 • "گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را." (( در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند."."." )) ((حافظ))
 • "گر جمله کائنات کافر گردند --- بر دامن کریاش ننشیند گرد."
 • "گر حکم شود که مست گیرند --- درشهرهر آنچه هست گیرند."
 • "گر در همه دهر یک سر نیشتر است --- بر پای کسی رود که از همه درویشتر است."
 • "گر در یمنی چو با منی پیش منی --- ور پیش منی چو بی منی در یمنی."
 • "گرد نام پدر چه میگردی؟" --- پدر خویش باش اگر مردی." ((سعدی))
 • "گرز به خورند پهلوون."
 • "گر زمین و زمان بهم دوزی --- ندهندت زیاده از روزی."
 • "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیم."
 • "گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب‌خانه چیست؟"."
 • "گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده."
 • "گرهی که با دست باز میشه نباید با دندان باز کرد."
 • "گفت پیغمبر که چون کوبی دری --- عاقبت زآن در برون آید سری."
 • "گفت: چشم تنگ دنیا دار را --- یا قناعت پر کند یا خاک گور." ((سعدی))
 • "گفت: چشم تنگ دنیا دار را --- یا قناعت پر کند یا خاک گور." ((سعدی))
 • "گفت: خونه قاضی عروسیست." گفت: بتو چه؟" گفت: مرا هم دعوت کرده اند." گفت: بمن چه؟"."
 • "گفت: استاد." شاگردان از تو نمیترسند." گفت: منهم از شاگردها نمیترسم."
 • "گفتند: خرس تخم میذاره یا بچه؟" گفت: از این دم بریده هر چی بگی بر میاد."
 • "گفتند: خربزه و عسل با هم نمیسازند." گفت: حالا که همچین ساخته‌اند که دارند منو از وسط بر میدارند."
 • "گفتند: خربزه میخوری با هندوانه؟" گفت: هر دودانه."
 • "گفت: نوری خونه است؟" گفتند: علاوه بر نوری دخترش هم خونه است." گفت: نور علی نور."
 • "گل زن و شوهر را از یک تغار برداشته‌اند."
 • "گله گیهات بسرم ایشالاه عروسی پسرم."
 • "گنج بی مار و گل بی خار نیست --- شادی بی غم در این بازار نیست." ((مولوی))
 • "گنجشک امسال رو باش که گنجشک پارسالی را قبول نداره."
 • "گنجشک با باز پرید افتاد و ماتحتش درید."
 • "گنجشک با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه، گاو میش یکیش صد تومنه."
 • "گندم از گندم بروید جو ز جو." ((‌ از مکافات عمل غافل نشو."."." )) ((مولوی))
 • "گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند."
 • "گوساله بسته را میزنه."
 • "گوسفند امام رضا را تا چاشت نمیچرونه."
 • "گوسفند بفکر جونه، قصاب به فکر دنبه."
 • "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من --- آنچه البته بجائی نرسد فریادست." ((یغمایی جندقی))
 • "گوشت جوان لب طاقچه است."
 • "گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد."
 • "گوشت را از بغل گاو باید برید."
 • "گوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمیکشم."
 • "گوهر پاک بباید که شود قابل فیض --- ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود." ((حافظ))
 • "گه جن خورده."
 • "گیرم پدر تو بود فاضل --- از فضل پدر تو را چه حاصل." ((نظامی))
 • "گیرم که مار چوبه کند تن بشکل مار --- کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست." ((خاقانی))
 • "گیسش را توی آسیا سفید نکرده."

ل

 • "لاف در غریبی، گور در بازار مسگرها."
 • "لالائی میدونی چرا خوابت نمیبره."
 • "لب بود که دندون اومد."
 • "لر اگر ببازار نره بازار میگنده."
 • "لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی؟" گفت: از بی ادبان." ((گلستان سعدی))
 • "لگد به گور حاتم زده."
 • "لولهنگش آب میگیره."
 • "لیلی را از چشم مجنون باید دید."

م

 • "ما از خیک دست برداشتیم خیک از ما دست بر نمیداره."
 • "ما اینور جوب تو اونور جوب."
 • "ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یکی شانزده تومنه."
 • "مادر را دل سوزد، دایه را دامن."
 • "مادر زن خرم کرده، توبره بر سرم کرده."
 • "مادر که نیست با زن بابا باید ساخت."
 • "مادر مرده را شیون میاموز."
 • "مارا باش که از بز دنبه میخواهیم."
 • "مار بد بهتر بود از یار بد."
 • "مار پوست خودشو ول میکنه اما خوی خودشو ول نمیکنه."
 • "مار تا راست نشه بسوراخ نمیره."
 • "مار خورده افعی شده."
 • "مار خیلی از پونه خوشش میاد دم لونه‌اش سبز میشه."
 • "مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه."
 • "مار گیر را آخرش مار میکشه."
 • "مار مهره، هر ماری نداره."
 • "مار هر کجا کج بره توی لونه خودش راست میره."
 • "ماست را که خوردی کاسه شو زیر سرت بزار."
 • "ماست‌ها را کیسه کردند."
 • "ماست مالی کردن."
 • "ماستی که ترشه از تغارش پیداست."
 • "ماست نیستی که انگشتت بزنند."
 • "ما صد نفر بودیم تنها، اونها سه نفر بودند همراه."
 • "ما که خوردیم اما نگی یارو خر بود سیرابیت نپخته بود."
 • "ما که در جهنم هستیم یک پله پائین‌تر."
 • "ما که رسوای جهانیم غم عالم پشمه."
 • "مال است نه جان است که آسان بتوان داد."
 • "مال بد بیخ ریش صاحبش."
 • "مال به یکجا میره ایمون به هزار جا."
 • "مالت را خار کن خودت را عزیز کن."
 • "مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن."
 • "مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم."
 • "مال دنیا و بال آخرته."
 • "مال ما گل مناره، مال مردم زیر تغاره."
 • "مال مفت صرافی نداره."
 • "پول باد آورده چند و چون نداره."
 • "مال ممسک میراث ظالمه."
 • "مال همه ماله، مال من بیت الماله."
 • "ماما آورده را مرده شور میبره."
 • "ماما که دو تا شد سر بچه کج در میاد."
 • "ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون --- او بمطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم."
 • "ماه درخشنده چو پنهان شود --- شب پره بازیگر میدان شود."
 • "ما هم تون را میتابیم هم بوق را میزنیم."
 • "ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیمونه."
 • "ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است."
 • "ماهی ماهی رو میخوره، ماهی‌خوار هر دو را."
 • "ماهی و ماست؟" عزرائیل میگه بازم تقصیر ماست؟"
 • "مبارک خوشگل بود ابله هم درآورد."
 • "مثقال نمکه خروار هم نمکه."
 • "مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند."
 • "مثل کنیز ملا باقر."
 • "مرد چهل ساله تازه اول چلچلیشه."
 • "مرد خردمند هنر پیشه را --- عمر دو بایست در این روزگار
 • "تا به یکی تجربه آموختن --- با دگری تجربه بردن بکار." ((سعدی))
 • "مرد که تنبوتش دو تا شد بفکر زن نو میافته."
 • "مرده را رو که رو بدی بکفن خودش میرینه."
 • "مردی را پای دار میبردند زنش میگفت: یه شلیته گلی برای من بیار."
 • "مردی که نون نداره اینهمه زبون نداره."
 • "مرغ بیوقت خوان را باید سر برید."
 • "مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد."
 • "مرغ گرسنه ارزن در خواب می‌بینه."
 • "مرغ، هم تخم میکنه هم چلغوز."
 • "مرغ همسایه غازه."
 • "مرغی را که در هواست نباید به سیخ کشید."
 • "مرغ یه پا داره."
 • "مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه."
 • "مرگ برای من، گلابی برای بیمار."
 • "مرگ به فقیر و غنی نگاه نمیکنه."
 • "مرگ خر عروسی سگه."
 • "مرگ خوبه اما برای همسایه."
 • "مرگ میخواهی برو گیلان."
 • "مرگ یه بار شیون یه بار."
 • "مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد." (( نابرده رنج گنج میسر نمی شود... )) ((سعدی))
 • "مزد خر سور چرونی خر سواریست."
 • "مزد دست مهتر چس یابوست."
 • "مسجد نساخته گدا درش ایستاده."
 • "مشتری آخر شب خونش پای خودشه."
 • "مشک خالی و پرهیز آب."
 • "معامله با خودی غصه داره."
 • "معامله نقد بوی مشک میده."
 • "معما چو حل گشت آسان شود."
 • "مغز خر خورده."
 • "مفرداتش خوبه اما مرده شور ترکیبشو ببره."
 • "مگس به فضله‌ش بشینه تا مورچه‌خور دنبالش میدوه."
 • "مگه سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟"
 • "مگه کاشونه که کپه با فعله است؟"
 • "ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل."
 • "ملا نصرالدین صنار میگرفت سگ اخته می‌کرد یکعباسی میداد میرفت حموم."
 • "من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم --- تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال." ((سعدی))
 • "من از بیگانگان هرگز ننالم --- که با من هر چه کرد آن آشنا کرد." ((حافظ))
 • "من کجا و خلیفه در بغداد."
 • "من میگم خواجه‌ام تو میگی چند تا بچه داری؟"
 • "من میگم نره تو میگی بدوش."
 • "من میگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف."
 • "من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش --- چون بفکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش." ((مرتضی قلیخان شاملو))
 • "من نوکر حاکمم نه نوکر بادنجان."
 • "موریانه همه چیز خونه را میخوره جز غم صاحب خونه را."
 • "موش به سوراخ نمیرفت جارو به دم بست."
 • "موش چیه که کله پاچش چی باشه."
 • "موش زنده بهتر از گربه مرده است."
 • "موش به همبونه ( انبار) کار نداره همبونه به موش کار داره."
 • "موش و گربه که با هم بسازند دکان بقالی خراب میشه."
 • "مهتاب نرخ ماست را میشکنه."
 • "مهره مار داره."
 • "مه فشاند نور و سگ عوعو کند --- هر کسی بر طینت خود می تند." ((مولوی))
 • "مهمون باید خنده‌رو باشه اگر چه صاحب‌خونه، خون گریه کنه."
 • "مهمون تا سه روز عزیزه."
 • "مهمون خر صاحب‌خونه است."
 • "مهمون که یکی شد صاحب‌خونه گاو میکشه."
 • "مهمون، مهمون‌و نمیتونه ببینه صاحب‌خونه هر دو را."
 • "مهمون ناخونده خرجش پای خودشه."
 • "مهمون هر کی، و در خونه هر چی."
 • "میون حق و باطل چهار انگشته."
 • "میون دعوا حلوا خیر نمی‌کنند."
 • "میون دعوا نرخ معین میکنه."
 • "می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن."
 • "میخوای عزیز بشی یا دور شو یا کور شو."
 • "میراث خرس به کفتار میرسه."
 • "میراث‌خوار بهتر از چشته خوره."
 • "میوه خوب نصیب شغال میشه."
 • "میهمان راحت جان است و لیکن چو نفس --- خفه سازد که فرود آید و بیرون نرود."

ن

 • "نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود --- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد."
 • "ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت."
 • "ناز عروس به جهازه."
 • "نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن."
 • "نبرد رگی تا نخواهد خدای." (( اگر تیغ عالم جنبد ز جای... ))
 • "نخود توی شله زرد."
 • "نخودچی توی جیبم میکنی اونوقت سرم را میشکنی؟"
 • "نخودچی شو دزدیده."
 • "نخود همه آش."
 • "ندید بدید وقتی بدید به خود برید."
 • "نذر میکنم واسه سرم خودم میخورم و پسرم."
 • "نردبون، پله به پله."
 • "نردبون دزدها."
 • "نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی."
 • "نزن در کسی را تا نزنند درت را."
 • "نسیه نسیه آخر بدعوا نسیه."
 • "نشاشیدی شب درازه."
 • "نشسته پاکه."
 • "نفسش از جای گرم در میاد."
 • "نکرده کار نبرند بکار."
 • "نگاه بدست ننه کن مثل ننه غربیله کن."
 • "نوشدارو بعد از مرگ سهراب."
 • "نوکر باب، شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر."
 • "نوکر بی‌جیره و مواجب تاج سر آقاست."
 • "نوکه اومد به ببازار کهنه می‌شه دل‌آزار."
 • "نون اینجا آب اینجا - کجا بروم به از اینجا؟"
 • "نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو."
 • "نون بده، فرمون بده."
 • "نون بهمه کس بده، اما نان همه کس مخور."
 • "نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش."
 • "نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه."
 • "نون خودتو میخوری حرف مردم و چرا میزنی؟"
 • "نون خود تو میخوری حلیم حاج عباسو هم میزنی؟"
 • "نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد."
 • "نون را باید جوید توی دهنش گذاشت."
 • "نونش توی روغنه."
 • "نونش را پشت شیشه میماله."
 • "نون گدائی رو گاو خورد دیگه بکار نرفت."
 • "نون نامردی توی شکم مرد نمیمونه."
 • "نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه."
 • "نون نکش آب لوله کش."
 • "نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی."
 • "نه آفتاب از این گرم‌تر می‌شود و نه غلام از این سیاه‌تر."
 • "نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی."
 • "نه به‌اون خمیری نه به‌این فطیری."
 • "نه به اون شوری شوری نه به‌این بی‌نمکی."
 • "نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره."
 • "نه بر مرده بر زنده باید گریست." (( گر این تیر از ترکش رستمی است."."." )) ((فردوسی))
 • "نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت."
 • "نه پشت دارم نه مشت."
 • "نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن."
 • "نه خانی اومده نه خانی رفته."
 • "نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه."
 • "نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی."
 • "نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم." --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم."
 • "نه دزد باش نه دزد زده."
 • "نه راه پس دارم نه راه پیش."
 • "نه سر پیازم نه ته پیاز."
 • "نه سر کرباسم نه ته کرباس."
 • "نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن."
 • "نه سیخ بسوره نه کباب." (( کاری بکن بهر ثواب... ))
 • "نه عروس دنیا نه داماد آخرت."
 • "نه شیر شتر نه دیدار عرب."
 • "نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون."
 • "نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره."
 • "نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن."
 • "نه هر که سر نتراشد قلندری داند."
 • "نی به نوک دماغش نمیرسه."
 • "نیش عقرب نه از ره کین است --- اقتضای طبیعتش این است."
 • "نیکی و پرسش؟"

و

 • "وای بباغی که کلیدش از چوب مو باشه."
 • "وای به خونی که یکشب از میونش بگذره."
 • "وای به کاری که نسازد خدا."
 • "وای به مرگی که مرده‌شور هم عزا بگیره."
 • "وای به وقتی که بگندد نمک."
 • "وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه."
 • "وای بوقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه."
 • "وعده سر خرمن دادن."
 • "وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه."
 • "وقت مواجب سرهنگه، وقت کار کردن سربازه."
 • "وقتی که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود؟"
 • "وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت."

ه

 • "هادی." هادی." اسم خودتو بما نهادی."
 • "هر جا که آشه، کل، فراشه."
 • "هر جا خرسه، جای ترسه."
 • "هر جا سنگه بپای احمد لنگه."
 • "هر جا که پری رخیست دیوی با اوست."
 • "هر جا که گندوم نده مال من دردمنده."
 • "هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن."
 • "هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره."
 • "هر جا هیچ جا، یک جا همه جا."
 • "هر چه از دزد موند، رمال برد."
 • "هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند."
 • "هر چه بگندد نمکش میزنند --- وای به وقتی که بگندد نمک."
 • "هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه."
 • "هر چه پول بدی آش میخوری."
 • "هر چه پیش آید خوش آید."
 • "هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد."
 • "هر چه خورده نریده."
 • "هر چه دختر همسایه چل‌تر، برای ما بهتر."
 • "هر چه در دیگ است به چمچه میاد."
 • "هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید."
 • "هر چه رشتم پنبه شد."
 • "هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر."
 • "هر چه عوض داره گله نداره."
 • "هر چه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی."
 • "هر چه که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه."
 • "هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه‌اش سبز میشه."
 • "هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش."
 • "هر چه نصیب است نه کم میدهند --- ور نستانی به ستم میدهند."
 • "هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست." --- ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست." ((حافظ))
 • "هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید."
 • "هر خری را به یک چوب نمیرونند."
 • "هر دودی از کباب نیست."
 • "هر رفتی، آمدی داره."
 • "هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد."
 • "هر سرازیری یک سر بالائی داره."
 • "هر سرکه‌ای از آب، ترش تره."
 • "هر سگ در خونه صاحابش شیره."
 • "هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی."
 • "هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است."
 • "هر کسی پنجروزه نوبت اوست." (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست... )) ((حافظ))
 • "هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه."
 • "هر که بامش بیش برفش بیش."
 • "هر که به‌یک کار، بهمه کار - هر که بهمه کار بهیچ کار."
 • "هر که به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه."
 • "هر که تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده."
 • "هر که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه."
 • "هر که خری نداره غمی نداره."
 • "هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد."
 • "هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید."
 • "هر که را زر در ترازوست زور در بازوست."
 • "هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد."
 • "هر که را مال هست و عقلش نیست --- روزی آن مال مالشی دهدش / وانکه را عقل هست و مالش نیست--- روزی آن عقل بالشی دهدش." ((عمادی شهریاری))
 • "هر که را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن."
 • "هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد."
 • "هر که نان از عمل خویش خورد --- منت از حاتم طائی نبرد."
 • "هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه."
 • "هر کی خر شد، ما پالونیم."
 • "هر کی که زن نداره،آروم تن نداره."
 • "هر گردی گردو نیست."
 • "هر گلی زدی سر خودت زدی."
 • "هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره."
 • "هزار تا دختر کور‌و یکروزه شوهر میده."
 • "هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار."
 • "هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره."
 • "هزار وعده خوبان یکی وفا نکند."
 • "هشتش گرو نه است."
 • "هلو برو تو گلو."
 • "هم از توبره میخوره هم از آخور."
 • "هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون."
 • "همان آش است و همان کاسه."
 • "همان خر است و یک کیله جو."
 • "هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم."
 • "هم حلوای مرده‌هاست هم خورش زنده‌ها."
 • "هم خدا را میخواهد هم خرما را."
 • "همدون دوره و کردوش نزدیک."
 • "همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور."
 • "همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهر‌داری کنم."
 • "هم فاله و هم تماشا."
 • "همکار همکارو نمیتونه ببیند."
 • "هم لحافه و هم تشک."
 • "هم میترسم هم میترسونم."
 • "همنشین به بود تا من از او بهتر شوم."
 • "همه ابری هم بارون نداره."
 • "همه خرها رو به یک چوب نمیرونند."
 • "همه رو مار میگزه مارو خر چسونه."
 • "همه سروته یه کرباسند."
 • "همه قافله پس و پیشیم."
 • "همه کاره و هیچ کاره."
 • "همه ماری مهره نداره."
 • "همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره."
 • "هر مرغی انجیر نمیخوره."
 • "همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره یه دفه هم در جوی آقا شفیع میره."
 • "همیشه خره خرما نمیرینه."
 • "همیشه روزگار بانسان رو نمیکنه."
 • "همیشه شعبان، یکبار هم رمضان."
 • "همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین."
 • "همینو که زائیدی بزرگش کن."
 • "هنوز باد به زخمش نخورده."
 • "هنور دهنش بوی شیر میده."
 • "هنوز سر از تخم در نیاورده."
 • "هنوز غوره نشده مویز شده."
 • "هوو هوو را خوشگل میکنه جاری جاری را کدبانو."
 • "هیچ ارزونی بی علت نیست."
 • "هیچ انگوری دوبار غوره نمیشه."
 • "هیچ بده را به هیچ بستانی کاری نیست."
 • "هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد."
 • "هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه."
 • "هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست."
 • "هیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه."
 • "هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست."
 • "هیچ دوئی نیست که سه نشه."
 • "هیچ دودی بی‌آتش نیست."
 • "هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه."
 • "هیچکاره، رقاص پای نقاره."
 • "هیچکاره و همه‌کاره."
 • "هیچکس در پیش خود چیزی نشد."
 • "هیچکس را توی گور دیگری نمیگذارن."
 • "هیچکس روزی دیگری را نمیخوره."
 • "هیچکس نمیگه ماست من ترشه."
 • "هیچ گرونی بی‌حکمت نیست."

ی

 • "یابو برش داشته."
 • "یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست."
 • "یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه."
 • "یا خدا یا خرما."
 • "یاربد، بدتر بود از مار بد."
 • "یارب مبادا که گدا معتبر شود." ((گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود...))
 • "یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم."
 • "یارقدیم، اسب زین کرده است."
 • "یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک."
 • "یا زنگی زنگ باش یا رومی روم."
 • "یا علی غرقش کن منهم روش."
 • "یا کوچه گردی یا خانه داری."
 • "یا مرد باش یا نیمه مرد یا هپل هپو."
 • "یا مرگ یا اشتها."
 • "یا مکن با پیلان دوستی --- یا بنا کن خانه در خورد پیل." ((سعدی))
 • "یعنی کشک."
 • "یکی رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدارو می‌گرفت."
 • "یک ارزن از دستش نمی‌ریزه."
 • "یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ."
 • "یک انار و صد بیمار."
 • "یک بز گر گله را گر میکند."
 • "یکخورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه."
 • "یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای."
 • "یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم."
 • "یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب."
 • "یک بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، آخر به دستی ملخه."
 • "یه بام و دو هوا."
 • "یه پا چارق، یه پا گیوه."
 • "یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست."
 • "یه پول جیگرک سفره قلمکار نمیخواد."
 • "یه تب یه پهلوان‌و می‌خوابونه."
 • "یه تخته اش کمه."
 • "خل و کم عقل است."
 • "یه جا میل و مناره را نمی‌بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره."
 • "یه مثقال گه توی شکمش نیست میخواد به شمس‌العماره برینه."
 • "یه چیز بگو بگنجه."
 • "یه حموم خرابه چهل تا جومه‌دار نمیخواد."
 • "یه خونه داریم پنبه ریسه، میون هفتاد ورثه."
 • "یه دست به پیش و یه دست به پس."
 • "یه دست صدا نداره."
 • "یه دستم سپر بود، یه دستم شمشیر، با دندونام که نمیتونم بجنگم."
 • "یه دیوانه سنگی به چاه میندازه که صدعاقل نمیتونه بیرون بیاره."
 • "یه روده راست توی شیکمش نیست."
 • "یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو."
 • "یه روز حلاجی میکنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه."
 • "یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون کره."
 • "یه سال روزه بگیر آخرش با فضله سگ افطار کن."
 • "یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم."
 • "یه سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره."
 • "یه شکم سیر بهتر از صد شکم نیم سیر."
 • "یه عمر گدائی کرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه."
 • "یه کاسه چی صد تا سرناچی."
 • "یه کفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی."
 • "یه کلاغ و چهل کلاغ."
 • "یه گوشش دره یه گوشش دروازه."
 • "یه لاش کردیم نرسید دو لاش کردیم که برسد."
 • "یه لقمه نون بربری من بخورم یا اکبری."
 • "یه مرید خر بهتر از یه ده شیش دانگ."
 • "یه مو از خرس کندن غنیمته."
 • "یه مویز و چل قلندر."
 • "یه نه بگو، نه ماه رو دل نکش."
 • "یه وقت از سوراخ سوزن تو میره یه وقت از در دروازه تو نمیره."
 • "یکی به نعل و یکی به میخ."
 • "یکی چهارشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه."
 • "یکی کمه، دوتا غمه، سه تا خاطر جمه."
 • "یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد."
 • "یکی میبره یکی میدوزد."
 • "یکی گفت: مادرم را می‌فروشم. گفتند: که چطور مادرت را می‌فروشی؟ گفت: قیمتی میگم که نخرند."
 • "یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانوم زردک میخواهی؟"
 • "یکی نون نداشت بخوره پیاز میخورد که اشتهاش واشه."
 • "یکی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه."

Last updated: 10-26-2005 03:52:15